Boenden i flera steg

 

Träningsboenden i olika steg erbjuds, allt från eget rum eller lägenhet på Christinagården med hög tillsynsnivå och individuellt anpassad ADL-träning, till boenden i några av våra villor med lägenheter, där den boende fortsätter att träna på sin färdigheter tillsammans med sin kontaktperson. I alla våra boendeformer har vi personaltillsyn dygnet runt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

ssk@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Christinagården och Yxe Herrgård och har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem.

Senaste uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15, samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.