Sysselsättning

 

En viktig del i vårt arbete är individuellt anpassad sysselsättning.

Vi erbjuder:

  • Aktiviteter från ett varierat veckoprogram.
  • Arbetsträning i egen regi i form av legotillverkning för lokal industri.
  • Aktivitetsträning på lantbruk, eller andra företag på orten.
  • Utflykter och resor, nöjesevenemang etc erbjuds likaså.
  • För de boende som har ett behov av utökad miljöterapeutisk sysselsättning erbjuder vi ett handlett alternativ som passar individen.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

ssk@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Christinagården och Yxe Herrgård och har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem.

Senaste uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15, samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.