Lars-Olof Olsson, Gun-Britt Olsson, Gunilla Willenfors, Marie-Christine Näf.

Välkommen till Christinagården!

 

Vi har bedrivit privat vårdverksamhet i familjen sedan 1966. Christinagården startades 1994 och är godkänt av Socialstyrelsen med 39 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Vi har träningslägenheter i egna fastig­heter centralt i Lindesberg.

 

På Christinagården erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö – med människan i centrum.

 

Vi som arbetar här är läkare i allmänmedicin, psykiater, sjuksköterskor, psykolog, arbetsterapeut, psykoterapeut, behandlingspedagoger, skötare m.fl. som har bred erfarenhet och kompetens inom sina områden. Christinagården har bemanning hela dygnet i alla boenden. Jour dygnet runt av sjuksköterska och läkare.

 

 Christinagården erbjuder behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation, samtalsterapier med olika inriktning, ADL- och social träning, individuellt anpassad ­sysselsättning, boenden i olika steg etc. Vi har ett brett utbud av aktiviteter i vårt veckoprogram och ordnar regelbundet resor och utflykter.

 

Christinagården är helt handikappanpassat.

 

Vi driver även Yxe Herrgård i LIndesberg där vi har 80 platser med HVB-tillstånd inklusive LSS, personkrets 1 och 3 och särskilt boende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

ssk@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Christinagården och Yxe Herrgård och har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem.

Senaste uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15, samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.