Välkommen till Christinagården

Vi har bedrivit privat vårdverksamhet i familjen sedan 1966. Christinagården startades 1994 och är godkänt av Socialstyrelsen med 39 platser för personer med psykisk funktions nedsättning och/eller missbruksberoende. Vi har tränings­lägenheter i egna fastig­heter centralt i Lindesberg.

Lars-Olof Olsson, Gun-Britt Olsson, Gunilla Willenfors, Marie-Christine Näf.

På Christinagården erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö – med människan i centrum.

Vi som arbetar här är, läkare, psykiater, sjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, behandlingsassistenter, behandlingspedagog, skötare m.fl. som har bred erfarenhet och kompetens inom sina områden. Christinagården har bemanning dygnet runt i alla boenden. Jour dygnet runt av sjuksköterska och läkare.
Christinagården erbjuder behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation, samtalsterapier med olika inriktning, ADL- och social träning, individuellt anpassad ­sysselsättning, boende i olika steg etc. Vi har ett brett utbud av skol- och kursverksamhet samt resor och utflykter.

Christinagården är helt handikappanpassad

Vi driver även Yxe Herrgård i Lindesberg där vi har 72 platser med HVB-tillstånd inklusive LSS, personkrets 1 och 3.
Yxe Herrgård och Christinagården har sedan 2001-01-26 infört ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem baserat på: Kvalitetssystem i Hälso- och sjukvård SOSFS 1996:24 samt tillämpbara delar ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,LVM och LSS SOSFS 2006:11 integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15 samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.
Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.